Tjänster

Med våra butiksnära tjänster skapar vi mervärde och försäljning utifrån kundens unika förutsättningar och behov. Från Idé till lösning, via gemensamt uppsatta mål, ges hos In Store Marketing en möjlighet att tillsammans med vår personal göra skillnad i butik.

Våra
Tjänster

Demo/Event

Merchandishing

Fältsälj

Telemarketing
Innesälj

Om oss

In Store Marketing grundades 2014 och är idag ett av Sveriges snabbast växande butiksmarknadsföringsbolag både vad gäller finansiell tillväxt som kännedom hos aktörerna på marknaden. Tack vare våra medarbetares mångåriga erfarenhet av detaljhandeln känner vi marknaden väl, förstår kundens behov och kan skapa effektiva kommersiella lösningar inom både försäljning och butiksmarknadsföring.

Vi har en gedigen erfarenhet av branschen och ett heltäckande utbud av butiksnära tjänster så som merchandising, Butiksdemo, event, inne samt Fältsälj.

Med hela verktygslådan av butiksnära tjänster erbjuder vi såväl fasta som flexibla och temporära lösningar till våra uppdragsgivare. Alla anpassade efter kundens individuella behov. Uppdragen kan vara löpande eller i projektform allt från fast plock i 500 butiker/vecka med ordertagning, storechecks, kampanjexponeringar, rikstäckande demo samt fältsälj.

In Store Marketings nationella geografiska närvaro är rikstäckning i ordets rätta bemärkelse. Våra cirka 330 medarbetare bor och utför våra tjänster från Riksgränsen i norr till Trelleborg i söder.

Våra 6 teamledare som har till uppgift att på plats i butik följa upp, kvalitetssäkra, coacha och utbilda vår personal finns även de representerade över hela vårt avlånga land. Förutom att vi ska kunna erbjuda en säker och trivsam arbetsplats är det även viktigt för oss är att:

  • Våra teamledare fysiskt finns i anslutning till vår personal. Inte centralt via telefon och mejl.
  • Kollektivavtal med Handelsanställdas Förbund följs.
  • Pensionsavsättningar och Försäkringar i Fora betalas.
  • Värna om allas lika värde och en bra hälsa.
  • Vår verksamhet ute på fältet ska lämna så få avtryck på miljön som möjligt. Detta är en viktig del i vår leverans och vi är stolta över att vara Miljöcertifierade enligt svensk Miljöbas kravstandard.

Demo/event

Vi hanterar Demo/Event, där våra medarbetare skapar kännedom, prövoköp eller ren extra försäljning genom produktdemonstrationer och möten med shoppers. Totalt möter vi genom denna verksamhet årligen över 3 miljoner konsumenter. Både i och utanför butik.

Merchandising

Vi hanterar alla former av löpande eller projektbaserad merchandising i butik. Allt ifrån beställning och påfyllning av produkter i butikshyllorna till placering och uppbyggnad av tillfälliga exponeringar samt skyltning av kampanjer.

Fältsälj

Vi erbjuder anpassade lösningar för varje enskild kunds behov. På så sätt kan vi säkra kundens införsäljning och distribution på plats i butik. Vi erbjuder rikstäckande säljkårsbearbetning på samtliga kedjor och format baserat på behov. Vi kan även erbjuda insatser baserat på säsong och toppar, eller ersätta personal vid föräldraledighet/sjukskrivning.

Telemarketing/Innesälj

Vi stödjer kundernas verksamhet på fältet genom kvalificerad telefonförsäljning med orderläggning direkt via kedja. Vårt erbjudande omfattar allt ifrån projektbaserade uppdrag, som införsäljning av nyhetslanseringar och kampanjer till butik.

Kontakt

Personal

Anna Viklund

VD

Teamledare merchandising

Teamledare demo